Rädda våra bin - handla ekologiskt!

Rädda våra bin - handla ekologiskt!

En av de viktigaste miljökriserna just nu är krisen för vildbin, som på grund av sjukdomar, gifter och ett förändrat landskap är hotade. På många håll är de på väg att försvinna. 

Varför är bin så viktiga?

Ungefär var tredje tugga mat vi äter är resultatet av pollinering, och bina, tillsammans med humlor, är våra viktigaste pollinatörer. Och bara bin här i Sverige och i närheten av dig kan hjälpa till att pollinera den närodlade mat vi vill kunna njuta av. Genom att samla mat, nektar och pollen från blommorna gör bina oss en fin tjänst. När de besöker blommorna så sprider de pollen och hjälper växterna att bilda frukter och frön. För att täcka det behov av pollinering som behövs enbart för de odlade grödorna behöver vi fördubbla antalet bin.

Vad är problemet?

De sista åren har världens bin varit ansatta av virus och kvalster som slagit ut hela bisamhällen. Olika sorters giftiga bekämpningsmedel och miljöförändringar, som att det gamla småskaliga odlingslandskapet försvunnit, slår också hårt mot bin genom att många sorters blommor minskar. Detta är ett större problem för vildbin än för de tama bina, vars odlare i större utsträckning kan hjälpa dem och lär sig att hantera de olika sjukdomar som finns. Utmaningen för vildbin är att det finns för lite blommor och variation i odlingslandskapet. Men vildbin trivs bra i många trädgårdar och där kan du hjälpa dem att trivas. Detta en är av orsakerna till att ekologisk odling är så viktig, inte bara ur hälsosynpunkt. En annan viktig aspekt är för övrigt för att undvika utarmning av jorden, vilket är en stor utmaning i sig.

Olika sorters bin

Honungsbin är binas kändisar. De är många och lever i bikupor, ca 50 000 bin bor tillsammans. Men det finns många olika sorters bin och flera arter lever faktiskt ensamma, de solitära bina. De tillverkar inte honung, men är mycket viktiga för att befrukta våra växter. Honungsbin kan flyga flera kilometer från bikupan i jakt på blommor. Solitära bin håller sig inom något hundratal meter från boet. Det betyder att om du lyckas få solitärbin att trivas i din närhet får du små trädgårdsmästare som hjälper dig att få mer frukt och grönsaker! Det finns cirka 270 olika arter vilda bin i Sverige, en tredjedel är hotade. De finns på rödlistan för att jordbrukslandskapet har blivit enformigare med för lite blommor. Ungefär en tredjedel av arterna som finns i Sverige idag är upptagna på rödlistan, vilket innebär att dessa arter tydligt minskar i antal och riskerar att försvinna på sikt. Humlor utgör ungefär 40 av arterna och de är faktiskt viktigast, eftersom de är aktiva under hela säsongen och har långa arbetsdagar – till och med när det är duggregn.

De goda nyheterna

Du kan göra en skillnad på många olika sätt!

1. Handla ekologiskt

Genom att köpa ekologisk mat och kläder gjorda från ekologiskt odlad bomull hjälper du till att minska användningen av bekämpningsmedel. De får och lamm vars skinn vi säljer kommer från vår egen ekologiska gård, som drivits ekologiskt sedan slutet av åttiotalet och sedan några år tillbaka är KRAV-märkt.

2. Odla blommor

Ett rätt trevligt sätt att göra en miljöinsats, eller hur? Om du har barn som tycker det är kul att odla, sätt några frön redan idag och se dem växa tillsammans! Plantera gärna växter som erbjuder föda under hela växtsäsongen från vår till höst. Bra exempel är krokus, lungört, pärlhyacint, salvia, lavendel, kungsmynta, anisört, fjärilsblomma och röd rudbeckia. På balkongen passar blommor som lejongap, fingerborgsblomma och olika kryddväxter som oregano, mynta och timjan bra. Både bin och humlor trivs bra runt fruktträd och bärbuskar som till exempel äpple och vinbär. Blombesökande bin är en förutsättning för att det ska bli bär och frukt.

3. Pyssla åt bina

Hjälp bina med bostad och vatten genom att bygga ett bihotell, fröbomb eller en bivattnare - klicka på länkarna för att få byggtips från Naturskyddsföreningen.

4. Köp svensk honung

Du kan hjälpa lokalt genom att stötta biodlingen i Sverige. För att fylla en honungsburk krävs 5 miljoner blomsterbesök! Ge bina en tacksamhetens tanke när du tar en klick honung.

5. Skänk en gåva

Både Naturskyddsföreningen och WWF arbetar aktivt för att rädda våra bin.

Källor: Naturskyddsföreningen, Svenska bin, WWF, SvD.

Tillbaka till blogg